leasing-img

Komunikacja z akcjonariuszami

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd MIKROTECH S.A. z siedzibą w Krośnie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa Panią/Pana do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Składowa 9, 38-400 Krosno, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 7.30 – 15.30.

Do góry